Xiriiradayada

Noo qor

Si aad qoraal noogu soo qorto, buuxi foomka oo farriin noogu soo dir waxaana hubaal ah inaan kugu soo noqonno: