Tecladoykipi wichay flecha (↑) llaveta ñit’iy Google Dino pukllayta qallarinaykipaq

Jump the dinosaur up using the space bar or the up arrow key

Computadoraykipa tecladonpi "wichayman" llaveta ñit'iy Google Dinosaur pukllayta qallarichinaykipaq.

Sichus telefonoykimanta otaq tabletaykimanta chay sitioman haykushanki chayqa, pukllay pantallapi ñit’iylla otaq dinosaurio nisqapi ñit’iy.

Dinosaurio saltananpaqqa, wichay flecha llavewan (↑) utaq uray flecha llavewan (↓) anka kananpaq.

    

Google dinosaurio pukllay

Hayk’aqllapas machaypi runa hinachu sientekurqanki internet qonqaylla wañusqa? Allinta wakichiqkuna mana uraykachispa pukllaykunata llank’achinkuman, ñawpaqmanta yuyaykusqankuwantaq kusikunkuman. Ichaqa yaqa llapanchismi mana pukllayniyoqchu kanchis mana wifi kashaqtin.

Hinallataq mana huk hark’aychu ni imapi sichus Chrome kaqmanta huk pisi pakasqa yachanki. Kay maskaq ruwaqkunata mana tinkisqa kusichiyta atin. Mana imapaschu sichus Google sistemayki telefonopi utaq PC kaqpi kachkan. Chaymanta, tariyku huk sumaq pakasqa pukllayta llapa runa mayk’aqllapas pukllananpaq.

Pukllanamanta sut'inchaykuna

T'inkisqaykiqa achka razonkunarayku mana allinchu kanman. Hinallataq imayna kaptinpas, Chrome qamta tapasqa. Maypachachus internet mana llamk’achkan chayqa, navegadorniykipi allin riqsisqa siq’ita qhawanaykipaq jamunki. Chayqa pantalla chawpipi huk munay huch’uy dinosaurio. Chiqaptaqa, kaymi Dino pukllayman yaykuyniki. Huk ñit’iyllapin kashanki chayta qallarichinaykipaq.

Huk sasan monocromo phawaq kaptinpas, ruwaqninkunaqa yupaychaytaraqmi merecen. Tukuypaq sasan kaynin chaymanta mana mañasqa pukllay ruwayqa aswan llamk’ayta ruwan. Chayta yachawaq hayk'a fanskunayuq kay pixel kusirikuy pachantinpi.

Básicamente, pukllanki T-Rex roaming wakin ch’usaq kitipi chaymanta karunchakunki rikukuq harkaykuna. Tiranosauro nisqaqa huk runam , sapa kuti pantallapi rikuriq dinosaurio siq'isqa pilikulakunapi.

Kay pukllaypiqa ñawpa aycha mikhuq runaqa sapa cactuswan tupasqan pataman saltanan. Hinallataq, hanaq pachapi phawaykachaq pterodactilkunamantapas karunchakuy. Qhipa kaq metaqa hatun puntuta atipaymi. Ichaqa manan phawaq runaqa huk récord nisqa ruwaymantachu rimashan. Chay ruwayqa aswan importante hinaspa kusikunapaqmi pukllaypi.

Pukllasqaykiman hinam pisi-pisimanta utqayman yapakun. Chayraykun qallariqkunapaqqa pukllayqa wakin sasachakuykunata apamun. Dinosaurioykita sapa kutilla operayqa, sapa hark’asqaykitapas allinta saltaypas mana pantaspaqa manan chhayna facilchu.

Kunanqa ichapas interesasqa kanki imayna kay navegador Tirex pukllay ruwasqa kasqanmanta. Chaymi huk paso qhepaman kutisun tiempoman.

Dino pukllaypa invento historian

Chrom navegador corredorpa wiñayninqa 2014 watamantam. Ñawpaqta septiembre killapi lluqsirqa, pukllayqa manam Android sistemapa ñawpaq kaqninkunawan tuparqachu. Qhipa allichaykunataqa Google programaqkuna diciembre killapilla riqsichirqanku.

Pukllaypa kamaqnin Sebastien Gabriel sut’inchan T Rex ñawpaq pacha pachata rikch’anachisqanmanta. Chay tiempopiqa manaraqmi internettaqa inventarqankuraqchu, chaymi runakunaqa chay wayra pachawan tupachiyta atinku.

Pixel-pixel hinallataq monocromo diseñomanta rimaspaqa, kaypas manan randomchu. Chayqa Google maskaqpa pantay siq’ikunaman riqsichiymi.

Dino kallpaq pukllaypaq huk sutinchasqataqmi karqan “Proyecto Bolan”. Chaynatam suticharqaku musiku bandata yupaychaspa “T-Rex" nisqa qillqasqa. Uma takiqninpa sutinmi karqan Qhichwa Bolan.

Chay pukllayta ruwachkaptinkuqa, chay ruwaqkunam chay dinosauriopaq sumaq yuyaykunata tarirqaku. Ejemplopaq, paykunaqa Dinomanmi wakin q’oñi ruwaykunata asignayta munarqanku, imaynan saruyta, qapariyta ima. Ichaqa, tiempowanqa manan mayqenpas chaykunamantaqa hunt’akurqanchu. Chay pukllayqa ñawpaqmantaraqmi kanan karqan, mana sasachakuspallataqmi kanan karqan. Hinaspapas programaqkunan atirqanku willayta prehistórico dinosaurioq crudo kayninta.

Imaynatataq llamk'ananpaq, pukllananpaq mana internetpi uraykachispa

Chaynaqa, ¿imaynatataq pukllayta qallarinki internetpi mana internet kaptin? ¡Ancha sasan! Chrome maskaqniyki kichay chaymanta kikillanmanta Dino rikunki. Pantallaykipi ñit’iy otaq barra espaciadora nisqapi ñit’iy. Wichay flechatapas llamk’achiy atikunki, chaymanta T-Rex puriyta qallarinqa.

Internetniyki allinta llamk’aptinqa, mana pukllanaykipaq wañuchinaykichu tiyan. Pukllayta maskaqniykipi kichayta atinki kay yanapakuywan: chrome://dino/. Chay linkta copiaspalla direccionniykipi churay.

T-Rex phawaqqa qallarinqa, Internetniyki llank’achkan chaypas. ¡Hinaspa pukllaypa registronta atipanaykipaq listoña kanki!

T-Rex Google dinosaurio pukllayta purichiy

Kunanqa pukllayta atispaykiqa, dinosaurioykipa sapa harkakusqanwan tupanaykipaqmi preparakuy. Salta ruwanapaq, barra espacialta llamk'achiy. Huk akllana wichayman rinaykipaqqa tecladoykipi wichayman flecha ñit’iymi. Sapa kuti TRexpa ñawpaqninpi cactus rikurimuqta qawaspaykiqa llamk’achiy.

Smartphone nisqapi Dino pukllayta kusikuqkunapaqqa, imayna pukllasqankuqa pisilla hukniraymi. Salta-up nisqa ruwakun pantallapi huk ñit’iy ruwaspa. Chaynapim sapa cactus T-Rex allinta pasanqa.

Kay Google maskaq pukllaypiqa huk laya harkakuymi kan. Pterodactil nisqakunan. Dinonchismanta aswan altomanmi phawanku, chaymi huk sanu saltayqa pisillata yanapan. ¿Imaynatataq chaymanta pukllana? Uray flecha botonmi dinsour ankaykita ruwan, chaymi facil-llata chay hark’ayta pasanki. Hinaspapas pukllayqa hinallam kanman. Kunanqa yachanki chay pataman mana sapallachu kay Chrome arcade atipanapaq. Kaypiqa manan barra espacialta tanqayllachu. Interfaz aswan imaymana rikukun huk sanu monocromo maskaq pukllaymanta suyasqaykimanta.

Mana flechata ñit’inkichu otaq pantallaykipi tiempollanpi ñit’inki chayqa, chinkachinki. T-Rexqa ima hark’aypas ñawpaqenpi hamunman chayman urmaykuspan pukllay tukukun. Chayrayku, Google kallpaqpa hatun yuyayninqa yuyayniyki waqaychaymi. Sasa kanman ancha utqaylla puriypi, chaymi pachawan yapakun. Ichaqa, aswanta Dino pukllayta pukllaspaykiqa, aswan utqayllam chayman yachasqa kanki. ¡Ama suyaychu Internetniyki chinkananta hinaspa sapa p’unchaw huch’uy T-Rex-ta entrenay!

Huk munay ruway kay Google maskaq ruwaymanta, qhipa llimp'ita tikray. Dinosaurioykiqa niveles nisqapi purisqanman hinam yanamanta yuraqman hinaspa qipaman tikrakun. Chayqa tuta p’unchay hamuynintan rikuchin chaymi pisilla huk monocromo pukllaypaq. Kay característica huk hatun tinkiyta ruwan kay dinosaurioyki usqaylla ganasqanwan.

Sichus Google kaqwan tinkisqa maskaqpi ruruta llamk’achkanki, mana allin musphaymi kan. Cactus utaq wak hark’a patamanta mana saltayqa mana sapallachu chinkachiypaq.

Internetman yaykuy kutimuqtin hina, T-Rex Dino pukllayqa sayan.

Imaynatataq kallpanchasqalla kanki dinosauriota pusaspallapuni kay pachantinpi registroman? ¡Qhaway puntuacionniykikunata! Pukllay layamanhina, imaymana kitikunapi rikunki. Movil navegador kaqpiqa chay puntokuna qhawayta saqin chay ruwaypi. Chaymi reparanki sapa allin saltayqa huk yapasqa puntuacion kasqanmanta. Chaykama, Google Dino escritorio kaqpi ruwasqa ruwayta rikuchin, muyuriyta tukusqayki qhipamanlla.

Pukllayta tukunankupaq yuyaykuqkunapaqqa, pukyuta ruwaqkuna kutichiyniyuqña kanku. Internet kutichisqa manaña distraekuqchu chaypas, 17000000 watakunan tukunki. Chay pachallapim ñawpaqpiqa T-Rex dinosúros nisqa rikch'aqkunaqa Pachamamapi tiyachkasqaku.

Chaymanta, huk hark’aypas kanmi qhipa kaq registro churanapaq. Yuyarisqaykiman hina, pukllaypi utqaylla puriyqa pachawan wicharin. Chayraykun kanqa huk rato aychapi mana atikuq hina. Manan chay hina usqhayllachu sapa cactus pataman saltayta atiwaqchu. ñit'ispapas, flechata llamk'achispapas, utaq barra espaciadora nisqawanpas, utqaylla puriyninqa mana pukllanapaq hinam wiñanqa. Kay Chrome pukllaypi wakin registro churaqkunapas manan tukukuymanpas qayllallapichu karqanku. Ni mayqen redes neuronales especialmente yachachisqapas chay usqhaylla ruwayta atirqankuchu. Chay hina usqhayllan Google dinosaurioqa kuyuyta atin.

Imaynatataq pakasqa Chrome pukllayta hackeayta

Sichus Chrome kaqpi laya estándar kichanki, kanmi engañakuna llamk'achiyta atikunki. Huk código allinta puntuacionkunata afectanman chaymanta huk kiti registro churayta yanapanman. Ejemplopaq, aswanta, huk engañata quyku mayqin utqaylla munasqaykipipas pukllanaykipaq. Hukninmi chay ruwayta wañuchin, chaymi pukllayta tukun sapa kuti Dino huk hark’ayta tupaptin.

Ichaqa, aswan sumaqmi atipanakuy wayrayuq kayqa. Chayraykum mana ima codigotapas anchatachu llamk’achiyta yuyaychayku. Wakin web kitikuna huk laya kay Google pukllaymanta qunku maypi mana engaño código ruwasqachu. Sapakamapa registronta churayqa aswan allinmi rikchakun allin sasachakuypi.

Chaywanpas, Chrome kaqpa ruwasqa hukniray kaynin pukllaqkunata gameTRex huk código kaqwan hackeayta saqin. Uraypi kaqkunamanta hukninta copiay hinaspa Google dinosaurio irqiykiman kusikuyta yapay.

Runner.prototype.gameOver = function(){} pukllaypa hawanpi ruwayta mana llamk'achinchu. Codigota copiaspa Chrome consolapi churay. ¿Imaynatataq chayman chayanki navegadornikipi? Ñawpaqtaqa, Googlepa Mana Internet nisqa p’anqanpi kanayki tiyan. Chaymantataq pañaman ñit’iy hinaspa “Inspectar” nisqapi akllay. Kunanqa Google consolaman rispa chaypi kamachiyta qillqawaq.

Chiqamanta, Mana Internet p’anqaqa mana necesariochu. Ñawpaq qillqasqayku direccionta llamk'achiy imayna Chrome pukllayman mana tinkisqa yaykuyta sut'inchaspa. Chayqa chaylla Google dinosaurioman kachasunki Internet mana llamk’achkanmanpas hina.

Huk aswan codigo kaymanta copiayta atikunki Runner.instance_.setSpeed ​​(300). Ruwaqkunata utqaylla tikrayta saqin. Ama manchakuspa ima yupaytapas churay 300. Ichaqa ama nishuta churaychu. Tiempopi saltanaykipaq barra espacialniykiwan reaccionayqa sasachakuymanmi tukunman. Huk ladumantaq, kay engañakuyqa yanapasunkimanmi kikiykiq registroykita atipanaykipaq. Lliw necesitasqaykiqa Internet unay tiempo mana allinta llamkananpaqmi.

Kanmi cargakuna huk ñankuna kay Google arcade hackeanapaq. Atikunmi gravedadniykitapas alturaykitapas sintonizayta otaq mana wañuq kayta activayta. Ima tarisqaykipas, copiasqaykipas aswan kallpasapa pukllaqmanmi tukuchisunki. Ichaqa, ¿kusichiq registrochu kanqa engañasqaykita yachaspaykiqa?

Allinkuna

Huk sumaq ñanmi pachaykiwan kusikunaykipaq mana Internet Chrome kaqwan ruwasqa kachkaptin. Ichaqa kanmi achka chayman rikchakuq ruwaykuna kay hukninta huk chikanpi copiaq. ¡Qan kikiykipas qhawariwaqmi! “gugl” waqyaylla “OK Google pukllaykuna” kaqwan chaymanta huk hatun imaymana alternativakuna rikhurinqa. Ahinataq Doodle Jump mana hark’asqa chaymanta achka wak akllanakuna. Wakinninkuqa bot utaq 3D pukllay siq'ikunata sumaq spritekunawan llamk'achinku.

Ichaqa huk kaqninmi llapankupi kaqlla: Internet nisqatan necesitakun. Chaykamataq, Dinoykuqa imapipas tarikun. Internetta munakuq runakuna ukhupi ancha munasqaman tukupun. Payta yupaychanapaq ruwasqa dragón pukllanatapas rantiwaqmi.

Tukuchiy

Kunanqa yachankiñam huk chikan pakasqa llapa runapa aparatonkupi kasqanmanta. Chaywan aburrimientota thasnunaykipaq sapa kuti Internet mana kashaqtin.

Pukllaypi hark'aykuna layakuna:

Sapalla Cactus

Ima hark’ayta atipanaykipaqqa wichayman saltay.

Hark’ay sasachakuy


Iskay Cactus

Ima hark’ayta atipanaykipaqqa wichayman saltay.

Hark’ay sasachakuy


Kimsa Cactus

Ima hark’ayta atipanaykipaqqa wichayman saltay.

Hark’ay sasachakuy


Pterodactil

Ima hark’ayta atipanapaqqa, anka utaq saltay, pterodactil nisqa may sayaypi phawasqanman hina.

Hark’ay sasachakuy

Google dinosaurio T-Rex pukllaymanta tapuykuna

1¿Imaynatataq Google nisqapi dinosaurio pukllayta kichayman?
Internetman yaykuyniyki manaña kaptinqa, kikillanmantam kichakun. Chay dinosaurio nisqapi ñit’iylla, chaymantataq chay ruway qallarinqa. Sichus internetpi qhepakuyta munanki chayqa, chrome://dino/ nisqa churay. Chayqa necesitasqayki paginakamaraqmi allichasunki.
2¿Imaynatataq mana internetpi kachkaspa dinosaurio pukllayta qallarisaq?
Chrome maskaq kichay. Chiqamanta mana internetpi kachkaptiykiqa, dinosaurio rikuchikunqa. Chaymantataq chaypi ñit’inayki otaq espacio nisqa botonta ñit’inayki. Smartphone kaqwan llamk'aqkunapaq, pantallapi huk ñit'iy pukllayta llamk'achinqa.
3¿Imaynatataq Dino T-Rex Google Chrome pukllayta pukllana?
Escritorio kaqpi llamk'an barra espacial/wichay flechawan huk salto hina. Uray flechaqa T-Rex ankamanmi tukuchin mana phalaq hark’akuna kananpaq. Hinaspapas aswan facilraqmi pantalla sensitivayoq kaspaqa. Simplemente chayta ñit’iy hinaspa Dino reaccionanqa.
4¿Imaynatataq T-Rex dinosaurio pukllayta hackeayman?
Kaypiqa hatun atiykunam kan hackeo nisqapaq. Ejemplopaq, salto alturata allichayta atikunki Runner.instance_.tRex.setJumpVelocity(10) churaspa. Kay engaña codigoqa Google consolapi qillqasqa kanan tiyan. Chaypaqqa, mana T’inkisqa p’anqapi maypipas paña siqi ñit’iy. Chaymantataq “Inspectar” nisqapi akllay.
5¿Imataq pasakun 99999 puntuacionkunamanta Dino T-Rex Game Chrome nisqapi hinaspa imataq registro?
Aswan achka puntuacionkunaqa 99 999 puntokunam. Huk kuti chayasqaña, pukllayqa ceroman kutimun. Ichaqa manan mayqen runapas mana engañaspalla chayman asuykurqachu. Chay ruwaqkunam mana Dino kallpaq tukuchiyta atirqankuchu. Chaymi achka watakuna pukllawaq.